Søk i det flerkulturelle digitale biblioteket 

Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet.
Les mer
Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet
Les mer
Mot en ny forståelse av rasisme og diskriminering
Les mer
Introduksjonsloven omfatter to ordninger: introduksjonsprogrammet (fra 2004) og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (fra 2005).
Les mer
Det overordnede spørsmålet i denne rapporten er: Hva fremmer og hva hemmer inkludering og mangfold i rekruttering og avansement i
Les mer
Denne rapporten undersøker LO-forbundenes innsats for verving og rekruttering i sentrale bransjer innenfor privat tjenesteyting, nærmere bestemt overnatting og servering,
Les mer
Etter at de antiretrovirale medisinene (ARV) ble allment tilgjengelige på midten av 90-tallet, har hiv endret seg fra å være
Les mer
I september 2006 ble det første «kullet» av deltakere sluset ut av introduksjonspro- grammet.
Les mer
Fafo har evaluert satsingen, og det er en viktig målsetting at funn og vurderinger tilbakeføres til aktørene i og rundt
Les mer
Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre
Les mer