Søk i det flerkulturelle digitale biblioteket 

Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre
Les mer
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Norges forskningsråd.
Les mer
Dette notatet er en kort sammenstilling av erfaringer 16 Aetat lokal har med minoritetsspråklige som målgruppe. Dataene ble innsamlet i
Les mer
Eldring, Line, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei (2009). Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av
Les mer
Siden kan ha blitt flyttet eller slettet
Les mer
Jensen, R. S. & Orupabo, J. (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere.
Les mer
Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.
Les mer
Innvandrere – fremtidens olje?
Les mer
Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen.
Les mer
Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter
Les mer
Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?
Les mer
Rogstad, J. (1995). Innvandrere og arbeidsmarked i Norge. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike,
Les mer