Søk i det flerkulturelle digitale biblioteket 

Krafttak for norskopplæring – et første inntrykk
Formålet med det treårige prosjektet ”Krafttak for norskopplæring” har vært å rekruttere, motivere og styrke voksne innvandrere til å fullføre
Les mer
Innvandrere og sosialhjelp
Dette notatet er skrevet på oppdrag fra Norges forskningsråd.
Les mer
Erfaringer med arbeidsmarkedstiltak for innvandrere og flyktninger i 16 Aetat lokal
Dette notatet er en kort sammenstilling av erfaringer 16 Aetat lokal har med minoritetsspråklige som målgruppe. Dataene ble innsamlet i
Les mer
Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009
Eldring, Line, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei (2009). Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av
Les mer
Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere
Jensen, R. S. & Orupabo, J. (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere.
Les mer
Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.
Les mer
Innvandrere – fremtidens olje?
Innvandrere – fremtidens olje?
Les mer
Innvandrere på store steder i Norge
Historiska aspekter på intgrationen av invandrare i nordiske lokalsamhällen.
Les mer
Innvandrere og arbeid – en empirisk studie i fire bedrifte
Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter
Les mer
Innvandrere med lav kompetanse – hvem er de og hvilke problemer har de?
Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?
Les mer
Innvandrere og arbeidsmarked i Norge
Rogstad, J. (1995). Innvandrere og arbeidsmarked i Norge. I J. Magerøy (red.), Innvandrere på arbeidsmarkedet - situasjonsbilder fra Tyskland, Frankrike,
Les mer