Julia Orupabo, Ragnhild Steen Jensen og Aagoth Storvik
Orupabo, J., Jensen, R. S. & Storvik, Aa. ( 2009). Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.