Rapporten baserer seg på undersøkelsene Ung i Oslo 1996 og 2006, som omfatter nærmere 11 500 Oslo-ungdommer i alderen 14-17 år.

I motsetning til utbredte forestillinger om dagens unge som stadig mer passive, viser undersøkelsen at Oslo-ungdom trener mer i 2006 enn ti år tidligere. Flere unge bruker mer av sin fritid til trening, og det har vært en svak økning i andelen som er medlemmer i idrettslag. Til tross for at minoritetsungdommene – og særlig jentene – sjeldnere er medlem av idrettslagene, er denne gruppa vel så treningsaktive som majoritetsungdommene. Undersøkelsen konkluderer med at manglende økonomiske ressurser i familien virker begrensende for minoritetsungdoms deltakelse i den medlemsbaserte delen av idretten.

Aktiv Oslo-ungdom
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Tc S

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2546/1/2546_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Undertittel – En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn

Språk – Norsk

Antall sider – 143

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-7894-252-9