Rapporten er videre basert på utdrag fra NOVA-undersøkelsen Ung i Oslo 2006. De statistiske dataene fra Ung i Oslo 2006 er bearbeidet av Bera Moseng. Intervju-undersøkelsen omfatter 36 intervjuer med 61 ungdommer i Oslo og Tromsø, Ung i Oslo omfatter bl.a. statistisk materiale fra 166 ungdommer med bakgrunn fra Somalia og 164 med bakgrunn fra Sri Lanka, alle fra Oslo.

Rapporten gir en bred beskrivelse av ungdom i flyktningfamilier, hovedsaklig med somalisk og tamilsk bakgrunn, slik de selv beskriver sider ved sine liv. Rapporten legger hovedvekten på spørsmål omkring familietilknytning og familieforhold, vennskap, fritid og nabolag, forhold til skole og lærere, tillitsforhold og opplevelse av inklusjon og eksklusjon, og betydningen, men også begrensningen ved etniske fellesskap

Ungdom i flyktningfamilier
Plassering i mangfoldsbiblioteket – Nba Nm E

Lenke til fulltekst – http://nova.no/asset/2558/1/2558_1.pdf

Utgitt år – 2007

Utgiver – NOVA

Undertittel – Familie og vennskap – trygghet og frihet?

Språk – Norsk

Antall sider – 101

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978 82 7894 253 6