Oppdraget var å samle kunnskap og erfaring om somaliere som bor i eksil i Norge fra det offentlige og fra somaliere selv, å utarbeide en litteraturoversikt og å foreslå tiltak der det er nødvendig. Rapporten skal være bakgrunnsmateriale for departementets politikkutvikling. Oppdraget har hatt en tidsramme på tre månedsverk og er i hovedsak gjennomført mellom 1. januar og 5. april 2004. Undertegnede har vært prosjektleder for arbeidet, Gunhild R. Farstad har vært assistent.

Somaliere i eksil i Norge
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/4059/1/4059_1.pdf

Utgitt år – 2004

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 85

Dokumenttype – magasin/tidsskrift

ISBN – ISSN 0808-9183