Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Redd Barna og er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Prosjektet består dels av en dokumentstudie av norsk politikk og politiske direktiver i kommunenes arbeid med integrering av flyktningbarn, og dels av en statistisk kartlegging av norske kommuners særlige tilbud til flyktningbarn i bosettingsfasen. 

Bosettingsfasen refererer til de to første årene etter bosetting i en kommune, og perioden der voksne flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet. I hvilken grad gjennomfører norske kommuner særskilte tiltak i sitt arbeid med integrering av flyktningbarn? Hva er årsaken til at noen kommuner ikke gjennomfører slike tiltak?

Integrering av flyktningbarn
Lenke til fulltekst – http://www.nova.no/asset/3856/1/3856_1.pdf

Utgitt år – 2009

Utgiver – NOVA

Språk – Norsk

Antall sider – 76

Dokumenttype – magasin/tidsskrift

ISBN – ISBN 978-82-78-325-0, ISSN 1890-6435