Egnede botilbud, språkopplæring og arbeidspraksis er noen av bærebjelkene.
Målet med den utvidede samarbeidsavtalen er et sterkere fokus på langsiktig arbeid med integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og den øvrige innvandrerbefolkning.
– Satsningen er i tråd med IMDis strategisk retning og vil styrke IMDis posisjon som kommunens hovedsamarbeidspartner på feltet og regional kunnskapsleverandør, sier regiondirektør i IMDi Nord, Dulo Dizdarevic.

Intervjuordning også nordpå
Bodø er sammen med Alta, Tromsø, Harstad og Narvik en av “de fem store” bosetningskommuner i region nord som i disse dager inngår disse utvidede samarbeidsavtalene med IMDi Nord.

Tidiligere i år ble Sarpsborg valgt ut som førstekommune til å prøve ut ordningen.

– Bodø kommune har dessuten tatt initiativ til å inngå avtale med IMDI om innføring av en intervjuordning i kommunen. Intervjuordningen går ut på at minst en søker med innvandrerbakgrunn skal kalles inn til intervju dersom hun eller han er kvalifisert for stillingen, sier Dizdarevic til imdi.no.

Utvidet samarbeid mellom IMDi og Bodø kommune
Språk – Norsk

Antall sider – 1

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Fakta_om_intervjuordningen.pdf

Utgitt år – 2011

Dokumenttype – handlingsplan

Utgiver – IMDi/Barne og likestillingsdepartementet