Stortinget vil øremerke det årlige tilskuddet gjennom statsbudsjettet. Formålet med tilskuddet til nasjonale ressursmiljø er å øke deltakingen og tilliten til samfunnet i innvandrarbefolkningen.
Tilskuddet er foreslått mer vridd mot arbeid mot diskriminering. Støtteordningen til landsdekkende 
organisasjoner faller dermed bort.
– En slik ordning vil sikre den nødvendige balansen mellom bredde, fornyelse og kontinuitet i de ulike ressursmiljøer. Jeg er opptatt av å få fram flere stemmer i den offentlige debatten. Derfor er jeg tilfreds med at både Utrop og LIM (Likestilling, integrering og mangfold- nettverk for liberale muslimer) får støtte over ordningen, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken til imdi.no

Nytt tilskudd til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet
Lenke til fulltekst – http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2012/dokumenter/pdf/bld/bld.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Undertittel – Stortingsproposisjon (forslag til stortingsvedtak) for budsjettåret 2012. Utgiftskapittel: 800–868, 2530

Språk – Norsk

Antall sider – 213

Dokumenttype – Stortingsmelding