For femte år på rad har IMDi dokumentert de heleide statlige virksomhetenes aktiviteter for økt rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn, samt tilrettelegging for mangfold og inkludering på arbeidsplassen.
Rapportens første del er en statusrapportering fra 25 heleide statlige virksomheter for 2010, mens andre del er en artikkel om hva 30 mellomledere i virksomhetene mener. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av spørreskjema og kvalitative fokusgruppeintervjuer.
Rapporten viser blant annet at:
– 19 av 25 virksomheter oppfordrer konsekvent innvandrere til å søke i sine stillingsannonser i 2010. Det er en positiv utvikling i bruken av dette virkemiddelet i måleperioden 2007–2010.
– Færre søkere med innvandrerbakgrunn ble kalt inn til intervju i forhold til øvrige norskfødte søkere, 15 prosent mot 23 prosent i 21 av virksomhetene. Forskjellen mellom søkere med innvandrerbakgrunn og øvrige norskfødte søkere utgjorde dermed 8 prosentpoeng, hvilket er en økning i negativ retning med 3 prosentpoeng fra året før.
– Samtidig ble flere intervjuede søkere med innvandrerbakgrunn ansatt i forhold til i 2009 og i forhold til øvrige norskfødte søkere. 36 prosent av intervjuede søkere med innvandrerbakgrunn ble ansatt i 2010, mot 22 prosent i 2009. 24 prosent av intervjuede øvrige norskfødte søkere ble ansatt, mot 25 prosent i 2009.

Mangfold i heleide statlige virksomheter 2010
Dokumenttype – rapport

Antall sider – 47

Utgiver – IMDi

Utgitt år – 2011

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/IMDi-rapport%201-2011%20Mangfold.pdf

Språk – Norsk

Undertittel – Mellomlederes perspektiv på mangfoldsledelse

ISBN – 978-82-8246-073-6 (trykk), 978-82-8246-074-3 (pdf)