Agderforskning har tatt for seg kommunale saksfremlegg i Agder og Telemark for å finne forklaringer på hvorfor kommunene ikke bosetter så mange personer som IMDi ber dem om.