Last ned rapport

Vedlegg

Integrering i Norge – overordnet analyse (PDF, 986 KB)

Statistikkrapportering 2017 (PDF, 2 MB)

Årsrapport for busetting 2017 (PDF, 2 MB)

Forsknings- og utviklingsprosjekter 2017 (PDF, 1 MB)

Status for likestilling i IMDi 2017 (PDF, 281 KB)

Tilskudd til innvandrerorganisasjoner 2016 (PDF, 717 KB)

Revisjon av IMDis årsregnskap 2017 – Riksrevisjonens beretning (PDF, 530 KB)

I IMDis årsrapport for 2017 kan du lese om arbeidet vårt gjennom året, og hvilke resultater vi har oppnådd. Sammen med rapporten har vi laget en oppsummering av hvordan det går med integreringen i Norge.