Last ned rapport

Regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse er et viktig bidrag for oppnå høyere deltakelse av innvandrere i samfunnet. Her finner du en oppsummering av arbeidet med handlingsplanen i 2017.