Hva kan forklare forskjeller i mestring?

Sammendrag: Temaet for denne kvantitative studien er mestring blant etnisk norsk ungdom og ungdom med ikke-vestlig minoritetsbakgrunn. Det er forventet mestring som direkte undersøkes. Det er imidlertid viktig å se forventet mestring i sammenheng med opplevd og reell mestring. Dette fordi mestring i et sosiologisk perspektiv ikke kan forstås avgrenset til en konkret utfordring, men […]