Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen.

Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer. Til sist presenteres noen overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse.

Integrasjon og tillit
Lenke til fulltekst – https://www.regjeringen.no/contentassets/c072f7f37da747539d2a0b0fef22957f/no/pdfs/nou201720170002000dddpdfs.pdf

Utgitt år – 2017

Dokumenttype – rapport

Undertittel – Langsiktige konsekvenser av høy innvandring

Antall sider – 251

ISBN – 978-82-583-1315-8

Språk – Norsk

Utgiver – Brochmann-utvalget II/Justis- og beredskapsdepartementet