Ti bud for en mer helhetlig, effektiv og rettferdig integreringspolitikk. Vår analyse og våre forslag bygger på vår innsikt i integreringsutfordringer, intervjuer med relevante aktører, relevant forskning og politiske dokumenter.

Vi deler vesentlige verdier og målsetninger innenfor integreringsfeltet, og vi er enige om hovedretningen for politikken. Derfor har vi også sett at vi, etter grundig arbeid og diskusjon, har kunnet samles om politiske tiltak og virkemidler. Vi mener at denne innstillingen, og dette arbeidet, kan legge grunnlaget for framtidens integreringspolitikk. Alle utvalgets medlemmer står bak notatet og forslagene som presenteres i sin helhet. Forskerne har primært hatt som oppgave å tilføre ekspertise på sine respektive forskningsfelt, men har også bidratt til resultatet allment. Medarbeidere fra Agenda har fungert som sekretariat for utvalget.

Utvalget har bestått av:

Fra politikken

– Bård Vegar Solhjell, stortingsrepresentant Sosialistisk Venstreparti (leder)
– Jette F. Christensen, stortingsrepresentant og sentralstyremedlem Arbeiderpartiet
– Dagrun Eriksen, nestleder Kristelig Folkeparti
– Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, nestleder Senterpartiet
– Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant Venstre

Fra forskning

– Roger Bjørnstad, sjeføkonom Samfunnsøkonomisk Analyse
– Hanne C. Kavli, seniorforsker Fafo
– Simen Markussen, seniorforsker Frischsenteret
– Axel West Pedersen, forsker 1 ved Institutt for Samfunnsforskning

Fra Agenda

– Marte Gerhardsen, leder Tankesmien Agenda

Sekretariatet har bestått av:

– Sigrun Aasland, fagsjef Agenda
– Sylo Taraku, rådgiver Agenda
– Emil André Erstad, rådgiver Agenda

Ti bud for bedre integrering
Utgiver – Tankesmien Agenda

Utgitt år – 2016

Antall sider – 52

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.tankesmienagenda.no/wp-content/uploads/Perspektivnotat-Ti-bud-for-bedre-integrering-1.pdf