Rapporten er en del av Integreringsbarometeret som IMDi har gjennomført jevnlig siden 2005 i hele befolkningen.

Undersøkelsen gir ny kunnskap om holdninger innvandrere i Norge har til innvandring, andre religioner og befolkningsgrupper, og integrering. Den gir også mulighet til å sammenligne gruppenes syn og også med svarbefolkningen generelt har gitt på samme spørsmål.

Rapporten omhandler også syn på ulike religioner og verdier og erfaringer med diskriminering, opplevelse av tillit og tilhørighet.

Innvandring og integrering – holdninger og erfaringer blant personer med innvandrerbakgrunn
Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/2015/integreringsbarometeret_innvandrerutvalgene.pdf

Utgitt år – 2015

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Antall sider – 71

ISBN – 978-82-8246-153-5 (pdf)

Dokumenttype – rapport