Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud. Rådet er engasjert i meningsfulle, brobyggende og dialogskapende arbeid i samspill med mange andre aktører på fylkes- og regionalnivå. Målgruppen for BIRs ideer, aktiviteter og arrangementer er hele samfunnet. BIR har stor tro på at i et flerkulturelt samfunn, er det alltid behov for gjensidige forståelse og respekt. I denne sammenheng er Buskerud Innvandrerråd opptatt av respektfull dialog og god kommunikasjon mellom folk på tvers av kultur og etnisitet. Derfor er organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, folkegrupperinger og kulturer kan møtes.

På den ene siden vil BIR jobbe med å skape et positivt bilde av innvandrere. På den andre siden jobber organisasjonen hardt og målrettet for positiv og effektiv integrering av innvandrere i samfunnet.

BIRs formål, tankegang og aktiviteter har alltid vært interessante for mange forskjellige aktører både lokalt og nasjonalt. Derfor har BIR flere små og store samarbeidspartnere. Blant annet kan det nevnes: Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, flere kommuner i Buskerud, IMDI, Kulturdepartement, Innvandrernes landsorganisasjon, mange frivillige organisasjoner i Buskerud, osv.

Buskerud Innvandrerråd har økt arbeids- og aktivitetsmengden og omfanget betydelig de siste årene. Rådet har selvfølgelig oppnådd mye denne perioden. BIR blir i dag verdsatt som en betydningsfull organisasjon for Buskerud fylkeskommune.

Buskerud Innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud, og andre deler av Norge.

Årsberetning for Buskerud Innvandrerråd
Utgitt år – 2015

Språk – Norsk

Dokumenttype – e-tidsskrift

Utgiver – Buskerud Innvandrerråd

Antall sider – 23

Lenke til fulltekst – http://www.buskerud.innvandrerrad.no/wa_files/_C3_85rsmelding_202014.pdf