Statsråden ber kommunene om avklaring innen 27. mai i et brev. I brevet påpeker Horne at “verden opplever nå en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden annen verdenskrig” og at “nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen”

Bosetning av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise
Dokumenttype – handlingsplan

Antall sider – 2

Språk – Norsk

Utgiver – Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Utgitt år – 2015