Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste årene.

Rundskrivet gir informasjon om regler for tildeling av integreringstilskudd til kommuner som bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt familieinnvandring med disse. Rundskrivet er spesielt interessant for flyktningkontor, sosialetat, økonomikontor eller kommunekasserer.

Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5
Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2015/Rundskriv_-_Integreringstilskudd_2015%20.pdf

Utgitt år – 2014

Utgiver – lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Språk – Norsk

Antall sider – 10

Dokumenttype – e-tidsskrift