Selv om de skandinaviske introduksjonsprogrammene har sterke likhetstrekk sett fra et europeisk perspektiv, preges de av ulike juridiske, organisatoriske, økonomiske og pedagogiske virkemidler.

Rapporten inneholder en komparativ analyse av ulike virkemidler og kombinasjonen av virkemidler som tas i bruk ovenfor kommunene, men også deltakerne i introduksjonsprogram i de tre skandinaviske landene.

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark
Antall sider – 136

Utgitt år – 2014

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/2014/NIBR-rapport_Komparativ_analyse_av_introprogram_Norge-Sverige_Danmark.pdf

Utgiver – Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Språk – Engelsk, Norsk

ISBN – 978-82-8309-038-3

Dokumenttype – rapport