– Flere enn tidligere mener det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i landet.
– Noen flere er positive til innvandreres innsats i norsk arbeidsliv.
– Færre enn tidligere mener innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.
– Kvinner er som regel mer liberale enn menn, eldre som regel mer skeptiske enn yngre

Slik er blant funnene i undersøkelsen av holdninger til innvandrere og innvandring, som ble gjennomført av Statistisk sentralbyrå i juli og august 2014.

Holdninger til innvandrere og innvandring 2014
Antall sider – 79

Utgiver – Statistisk sentralbyrå

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/208570?_ts=14a04ea4e40

ISBN – 978-82-537-9034-3 (papir), 978-82-537-9035-0 (nett)

Utgitt år – 2014

Dokumenttype – rapport