iFAKTA 2014 omtaler aktører og nøkkelbegreper på innvandrings- og integreringsfeltet. Temaene er utdanning og arbeidsliv, befolkning, levekår og fellesskap, blant andre.

Heftet utgis på norsk og vil etterhvert også utgis på engelsk utpå nyåret.

iFAKTA
Utgitt år – 2014

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/iFAKTA_2014.pdf

ISBN – 978-82-8246-146-7 (nett), 978-82-8246-145-0 (papir)

Dokumenttype – Hefte/Håndbok

Undertittel – Faktahefte om innvandrere og integrering

Språk – Engelsk, Norsk

Antall sider – 94