For sjuende år på rad kartlegger direktoratet rekrutteringsarbeidet i et utvalg heleides statlige virksomheter som arbeider for å fremme mangfold og rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn.

Virksomhetene er svært ulike, både hva gjelder størrelse og forretningsområde. Rammevilkår og rekrutteringsbehov er også svært ulike. Enkelte av dem opererer i internasjonal rekruttering og konkurranse, mens andre utelukkende er i det norske markedet. 

Rapporten viser at det ansettes flest innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det har også vært økning i andelen ledere med innvandrerbakgrunn i virksomhetene, selv om de fortsatt utgjør en ganske liten andel av ledere totalt (2,8 prosent).

Heleide statlige virksomheters mangfold
Antall sider – 22

Utgiver – lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dokumenttype – rapport

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/2014/Mangfold_i_heleide_statlige_virksomheter_2013.pdf

Undertittel – Status 2013

Utgitt år – 2014