Formålet med Dialogkonferansen er å opprette en dialog mellom ulike deler av innvandrerbefolkningen og sentrale politikere og forvaltning. På konferansen kan deltakerne løfte fram sine synspunkter rundt viktige temaer, slik at myndigheter og representanter fra innvandrerbefolkningen i fellesskap kan arbeide mot felles mål om god integrering.

Konferansen vil være et årlig arrangement under den sittende politiske ledelsen. På årets konferanse deltok over 250 mennesker, som sammen diskuterte temaene helse og livskvalitet, oppvekst, barnevern og arbeid. På neste års konferanse kan det være andre, eller flere temaer som blir diskutert.

Antall sider – 47

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://blogg.regjeringen.no/dialogkonferansen/rapport/

Språk – Norsk

Utgitt år – 2014

Utgiver – Barne- likestillings- og integreringsdepartementet