Här behandlas forskning om utbildningsväsendets sätt att möta den stora grupp elever inom ungdomsskolan som har en annan bakgrund än helsvensk.

På samma sätt beaktas forskningen om samhällets utbildningsarrangemang för vuxna invandrare samt vuxna invandrares språkinlärning i och utanför klassrummet.

Som en bakgrund till dessa två delar redovisas forskning om andraspråksinlärning, med särskilt fokus på svenska som andraspråk, och forskning om förstaspråkstillägnande i en minoritetssituation, där flerspråkiga barns modersmål fokuseras.

Forskningen omkring de samhälleliga ramarna för hur flerspråkigheten hanteras i lagar och regelverk, och varför praktiken ofta skiljer sig från intentionerna, behandlas i del 1. Forskningsöversikten har sakgranskats genom peer-review.

Flerspråkighet – en forskningsöversikt
Lenke til fulltekst – http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.109436.1353674571!/menu/standard/file/Flerspr%C3%A5kighet%20-%20en%20forsknings%C3%B6versikt.pdf

ISBN – 978-91-7307-210-6

Utgitt år – 2012

Utgiver – Vetenskapsrådet

Dokumenttype – rapport

Antall sider – 478

Språk – Svensk