Utviklingen krever at skolen må kunne behandle spørsmål om respekt og likeverd i forhold til kulturelle og religiøse forskjeller i befolkningen, og håndtere de utfordringer og muligheter som et flerkulturelt samfunn innebærer.

Rapporten kartlegger hvordan urfolk og nasjonale, etniske og religiøse minoriteter er beskrevet i læremidler, samt hvordan innvandring og flerkulturelle samfunn, antisemittisme, fremmedfrykt, rasisme, ekstremisme, terrorisme og radikaliseringsprosesser, er behandlet. Vi har kartlagt samtlige lærebøker for RLE og samfunnsfag for ungdomstrinnet, og for religion og etikk, historie og samfunnsfag for studieforberedende på videregående skole. 

Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler
Undertittel – En kartlegging av læremidler i religions- og samfunnsfag på ungdomstrinnet og videregående opplæring

Antall sider – 123

Utgiver – Institutt for samfunnsforskning (ISF)

Lenke til fulltekst – file:///C:/Users/frilans/Downloads/ISF-rapport%202014%2010_V3_Nett_LS.pdf

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

Utgitt år – 2014

ISBN – 978-82-7763-441-8 (papir), 978-82-7763-442-5 (nettutgave)

Lenke til fulltekst – http://samfunnsforskning.no/Publikasjoner/Rapporter/2014/2014-010