Utlendingsdirektoratet og Justis- og Beredskapsdepartementet ønsker å styrke kunnskapsgrunnlaget om i hvilken grad utlendinger og asylsøkere er representert i det norske kriminalitetsbildet. Oxford Research leverer en kartlegging med dette formål i denne rapporten.

Sluttrapporten oppsummerer vårt arbeide basert på en krevende gjennomgang av foreliggende data fra Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratets registre over asylsøkere. På dette feltet er det vanskelig å gi sikre og klare svar, men vi mener vi er kommet så langt man kan komme innen våre rammer, og håper leserne av rapporten blir fornøyde.

Et marginalt problem – Asylsøkere, ulovlig opphold og kriminalitet
Undertittel – Oxford Research i samarbeid med stipendiat Sigmund Book Mohn

Antall sider – 92

Utgitt år – 2014

Utgiver – Utlendingsdirektoratet

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.udi.no/globalassets/global/forskning-fou_i/beskyttelse/et-marginalt-problem—endelig.pdf