Om prosjektet

Forrige gang det ble gjort en helhetlig gjennomgang av status for ytringsfriheten i Norge var med Ytringsfrihetskommisjonens rapport i 1999. Siden da har en rekke hendelser og mer dyptgripende utviklingstrekk påvirket vilkårene for ytringsfrihet i Norge.

I prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge – Fritt Ords monitorprosjekt gjør vi en helhetlig vurdering av ytringsfrihetens status i Norge. Kartleggingen av befolkningens holdninger og opplevelser knyttet til ytringsfrihet på ulike arenaer er en del av dette prosjektet.

For mer informasjon og resultater fra prosjektet besøk www.statusytringsfrihet.no

Ytringsfrihet i Norge: Holdninger og erfaringer i befolkningen
Antall sider – 126

Utgiver – Institutt for samfunnsforskning

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.fritt-ord.no/images/uploads/Ytringsfrihet_i_Norge_Holdninger_og_erfaringer.pdf

Utgitt år – 2014

ISBN – 978-82-7763-443-2

Dokumenttype – rapport