Halvparten av innvandrerne i Norge bor i disse kommunene.

– For at kommunene skal lykkes med integrering, er det viktig at de har riktig bilde av innvandrere som bor der. Denne rapporten gir dem nyttig informasjon om en stor del av innbyggerne deres. Vi oppfordrer kommunene til å bruke denne kunnskapen aktivt for å planlegge og videreutvikle lokale tjenester, sier Geir Barvik, direktør i IMDi.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Ny kunnskap om innvandrere
Lenke til fulltekst – http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/182527?_ts=1469112c950

Utgitt år – 2014

Utgiver – Statistisk sentralbyrå

Undertittel – Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

Språk – Norsk

Antall sider – 782

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-537-8950-7 (elektronisk)