IMDi presenterer nå integreringstall på kommunenivå som skal gjøre det mulig å sjekke situasjonen i hver enkelt kommune.  

Tallene inneholder informasjon om blant annet antall og andel innvandrere, sysselsetting, bosetting av flyktninger, resultater fra introduksjonsordningen, hvor mye penger hver enkelt kommune har fått i integreringstilskudd med mer. 

– Tallene gir grunnleggende informasjon om innvandring til kommunen: Hvor mange bodde i kommunen ved årsskiftet, hvor mange hadde innvandrerbakgrunn og hvor mange kom som flyktninger, studenter eller arbeidsinnvandrere, sier utredningsleder Benedicte Falch-Monsen til imdi.no.

Komplekst bilde
Falch-Monsen påpeker at datamaterialet på ingen måte gir et fullstendig bilde på hvordan integreringen går i den enkelte kommune. Til det er integrering for komplekst. 

– Sammenlikninger av kommunenes integreringsresultater er utfordrende, fordi man må ta hensyn til forskjellige forutsetninger de ulike kommunene, sier Falch-Monsen til imdi.no.

Sjekk innvandringstallene for din kommune
Utgitt år – 2014

Utgiver – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Språk – Norsk

Antall sider – 1

Dokumenttype – utdrag