Terror er den ytterste konsekvens av radikalisering og voldelig ekstremisme. Forebyggingsarbeidet er således sentralt for å sikre grunnleggende verdier som demokrati, menneskerettigheter og trygghet. Det å kunne leve uten frykt for å bli utsatt for hat og vold er en grunnleggende verdi i et trygt samfunn.

Handlingsplanen representerer en ramme for en målrettet og strategisk innsats på feltet. Flere sektorer skal bidra i oppfølgingen av tiltakene. For å klargjøre ansvaret er det kun ett departement som står ansvarlig for hvert enkelt tiltak.

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme
Utgiver – regjeringen.no

Utgitt år – 2014

Antall sider – 30

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/pages/38727244/Handlingsplan-mot-radikalisering-og-voldelig-ekstremisme_2014.pdf

Språk – Norsk

Dokumenttype – handlingsplan