Flukt fra krig, forfølgelse og katastrofer er viktige grunner til at mennesker flytter fra hjemlandet sitt (Helsedirektoratet, 2009), og for mange bringer migrasjon med seg muligheten til et bedre liv.

Per 1. januar 2012, bodde det 163 500 personer med flyktningbakgrunn i Norge (Statistisk Sentralbyrå, 2012). Asylsøkere kommer til Norge ved egen hjelp, og søker om beskyttelse hos norske myndigheter. Målet med min studie var å se på matvaner blant asylsøkere i forhold til tidligere studier som omhandler flyktinger og matvaner, samt teorier om “dietary acculturation”.

Mat på asylmottak
Dokumenttype – Masteroppgave

Lenke til fulltekst – https://oda.hio.no/jspui/bitstream/10642/1507/2/stene_maeh_2013.pdf

Utgiver – Institutt for helse, ernæring og ledelse (HiOA)

Språk – Engelsk, Norsk

Utgitt år – 2013

Antall sider – 92