Årsrapporten viser at internasjonalt samarbeid mellom organisasjoner og bedrifter bidrar til økt kompetanse, organisasjonsutvikling, innovasjon og læring. Fredskorpsets utvekslingmodell gir tydelige og meningsfulle resultater for både dem som utveksles og deres arbeidsgivere.

Fredskorpsets årsrapport 2013 kan du blant annet lese om følgende fredskorpsprosjekter:

– I Pollsmoore fengsel i Sør-Afrika jobber Vardeteatret med å sette opp teaterstykker i fengselet for å styrke innsattes selvfølelse og mestringsevne for et liv etter fengsel. Førstkommende søndag settes et stykke opp i Oslo der de sør-afrikanske fredskorpserne er med.

– Unge kaffeeksperter som kjemper for bønders rettigheter. Prosjektet er et samarbeid mellom Friends Fair Trade i Oslo og Wild Tracks Coffee i Tanzania.

– En rekke organisasjoner i Øst-Afrika utvikler i felleskap unge, kvinner til å bli fremtidige ledere. Deltakerne utveksles mellom arbeidsgivere i Etiopia, Tanzania, Uganda og Zambia. Ung lederutvikling er også et viktig mål forstudentorganisasjonen AIESECs prosjekt.

– IT-firmaet Sysco i Haugesund utveksler personell mellom Norge og Sysco Peru. Les om en rekke konkrete resultater knyttet til effektivisering og kvalitetsforbedring som et resultat av utvekslingen gjennom Fredskorpset.  

– Vest-Bengals første morsmelkbank ble åpnet i august 2013, og er et resultat av samrbeidet mellom Oslo Universitetssykehus og Seth Sukhlal Karnani Memorial Hospital.   

– Et annet helseprosjekt som omtales er samarbeidet mellom Haukeland universitetssjukehus og Black Lion Hospital i Addis Abeba, Etiopia. Målsetningen med dette prosjektet er å forbedre behandlingen av nevrokirurgipasienter.

– Fotball og rugby kan brukes til å gi unge mennesker evner og mestringsfølelse som kan overføres til andre sider av tilværelsen. Norges Rugbyforbund og Volda kommune samarbeider med ulike samarbeidspartnere i en rekke afrikanske land gjennom Fredskorpsets utvekslingsordninger.

Fredskorpsets årsrapport 2013
Lenke til fulltekst – https://www.ntbinfo.no/data/attachments/00721/b3d85b22-5a16-44af-8dfe-ca0a7d75c30e.pdf

Utgitt år – 2014

Dokumenttype – rapport

Antall sider – 20

Utgiver – Fredskorpset

Språk – Engelsk