..Mer enn 5 000 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse sitter nå i asylmottak og venter på en kommune å bosette seg i. Dette er flere enn noen gang. Blant disse er det om lag 800 barn i familier og 120 enslige mindreårige som trenger et hjem. De venter på å etablere seg i en kommune, slik at de kan starte på livet i Norge. Det er først i en kommune at de kan slippe å leve i usikkerhet og bli en del av lokalsamfunnet, gå i barnehage og på skole som andre barn..

Les resten av brevet i vedlagte link.

Flere flyktningbarn trenger et hjem
Antall sider – 2

Språk – Norsk

Utgitt år – 2013

Dokumenttype – handlingsplan

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Bosettingsbrev.pdf

Utgiver – regjeringen.no