I rapporten undersøker Fafo utfordringene fra et institusjonelt perspektiv, fra arbeidsmigrantenes perspektiv og fra NAV-ansattes perspektiv.

Hvilke rettigheter har EØS-borgere i Norge, og hvilke gråsoner og uklarheter finnes innenfor regelverket? Hva slags behov for tjenester og ytelser har ulike grupper EØS-borgere i Norge, og hvordan opplever de møtet med NAV? Hvordan opplever de NAV-ansatte pågangen av EØS-borgere, og hvordan tolker de regelverket når det gjelder rettigheter og tjenester for denne gruppen?

Rapporten er basert på 32 kvalitative intervjuer med arbeidsmigranter, NAV-ansatte og andre nøkkelinformanter, samt dokumentanalyser og analyser av registerdata.

Innvandrerne som skulle klare seg selv
ISBN – ISBN 978-82-324-0026-3 (papirutgave), ISBN 978-82-324-0027-0 (nettutgave)

Dokumenttype – rapport

Undertittel – Når EØS-avtalens frie flyt av arbeidskraft møter velferdsstatens bakkebyråkrati

Utgiver – Fafo

Antall sider – 93

Språk – Norsk

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20321/20321.pdf

Utgitt år – 2013