Kort om noen av de 19 tiltakene:

– Nytt system for godkjenning av medbrakt utdanning for de som ikke kan dokumentere den.

– Ny godkjenningsordning for helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS.

– Nytt tilskudd til virksomheter som har mentor- og traineeordninger for personer med innvandrerbakgrunn.

– Nytt tilskudd til regionale sentre som gir informasjon og veiledning om hvordan man etablerer en bedrift.

Handlingsplanen er en oppfølging av regjeringens integreringsmelding En helhetlig integreringspolitikk som Stortinget behandlet i vår. Sju departement har vært med i arbeidet med planen, som har vært ledet av Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet. Planen skal gjennomgås årlig, og tiltakene vil bli evaluert.

Vi trenger innvandrernes kompetanse
Utgitt år – 2013

Antall sider – 23

Utgiver – Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Undertittel – Handlingsplan 2013-2016

Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/upload/BLD/IMA/Handlingsplaner/Handlingsplan_innvandrernes_kompetanse.pdf

Dokumenttype – handlingsplan

Språk – Norsk