1) lnnledning
a. Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspart¡et og Hqyre, samarbeidspartiene, har gjennomført sonderinger med sikte på å avklare hvordan flertallet som ble oppnådd i valget skal forvaltes.
b. Sonderingene har vært ført med åpenhet og gjensidig respekt, og har bragt de fire partiene nærmere hverandre.
c. Flertallet skal i størst mulig grad forvaltes i fellesskap gjennom stortingsperioden.
d. To av partiene, Fremskrittspartiet og Høyre, går i forhandlinger med sikte på å danne regjering.
e Samarbeidet mellom partiene i regjering og partiene i Stortinget skal være preget av den samme åpenhet og t¡llit som er vist i sonderingene.
f. Avtalen gjelder i stortingsperioden 20I3-2017. 

Avtale mellom Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre om utlendingsfeltet
Utgitt år – 2013

Utgiver – Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti

Antall sider – 3 (12 i hele avtaledokumentet)

Lenke til fulltekst – http://www.abcnyheter.no/files/samarbeidsavtale_0.pdf

Dokumenttype – handlingsplan

Språk – Norsk