I Storbritannia har store budsjettkutt ført til omfattenede reformer og et stadig økende behov for fornyelse i måten offentlige tjenester forvaltes, produseres og leveres.

Hva slags innovasjon og nye former for samarbeid må etableres i slike prosesser for at sosial uliket ikke skal forsterkes ytterligere? Tekstene omhandler tema som offentlige anskaffelsesprosesser, brukervalg, nye former for samarbeid (co-production) med mer. Forskjellige løsninger diskuteres med samme utgangspunkt, – ulikhet (inequality) reproduseres og fortsetter å øke uten systemendringer.

Equality Exchange er et bidrag i vårt arbeid i Norge innenfor tema mangfold, innovasjon og likeverdige offentlige tjenester. Vi bygger videre på prosjekter som Diversity Debate, Future City Games og andre samarbeid vi har hatt de siste årene.

Equality Exchange
Antall sider – 39

Undertittel – Perspectives from the UK on Equality, Equity and Public Services.

Utgiver – Biritsh Council, britishcouncil.org

Dokumenttype – rapport

Språk – Engelsk

Utgitt år – 2013