Innvandrere benytter stemmeretten i mindre grad enn majoritets­befolkningen. Ikke bare er valgdeltakelsen lavere, forskjellene ser ut til å øke. Bruker man nivået på deltakelse som barometer på politisk integrasjon, har det følgelig ikke blitt mer integrasjon, men mindre.

Systematiske forskjeller i valgdeltakelsen er utgangspunktet for denne rapporten, hvor følgende spørsmål stilles: Hva forklarer at mange med minoritetsbakgrunn ikke benytter stemmeretten? Hva kan gjøres for å stimulere flere til å delta? Hvem er minoritetspolitikerne som blir valgt? Gir de uttrykk for at det er noen motsetning mellom det å være politiker og forvalter av fellesinteresser, og det å ha minoritetsbakgrunn og bli oppfattet som representant for særinteresser?

Stemmer de ikke?
Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

ISBN – 978-82-7422-891-7 (papirutgave), 978-82-7422-892-4 (nettutgave)

Dokumenttype – rapport

Utgitt år – 2012

Språk – Norsk

Undertittel – Politisk deltakelse blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre

Antall sider – 99

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20253/20253.pdf