Hva vet vi om lesbiske, homofile, bifile og transpersoner i arbeidslivet? Det var spørsmålet som lå bak denne studien.

Vi har gått igjennom norsk og internasjonal forskning, intervjuet informanter fra organisasjoner i arbeidslivet og sett på diskrimineringssaker i Norge, Sverige og Storbritannia. Det er behov for mer kunnskap om holdninger, arbeidsmiljø og diskriminering, samt om tiltak som kan motvirke diskriminering og skape åpne og inkluderende arbeidsplasser.

LHBT i arbeidslivet
Undertittel – En kunnskapsgjennomgang

ISBN – 978-82-324-0015-7 (papirutgave), 978-82-324-0016-4 (nettutgave)

Utgitt år – 2013

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

Antall sider – 111

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20315/20315.pdf

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport