Introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere gir bedre resultater for noen grupper enn for andre. Kvinner fra Somalia, Irak og Afghanistan har særlig lav progresjon. Det er velkjent at mange i disse gruppene har lite eller ingen utdanning, store omsorgsoppgaver og til dels omfattende helseproblemer.

I denne rapporten leter vi etter andre årsaker til forskjellene i utbytte. Får kvinner like god kvalifisering som menn? Oppfylles kravene om heldagsprogram og arbeidsrettede tiltak til alle? Finnes det tilgjengelige tiltak lokalt som gir mulighet til å sette sammen individuelt tilpassete program for disse deltakerne? Vi har sett nærmere på arbeidsmetoder og erfaringer i ti norske kommuner, og dessuten analysert data fra Norsk Introduksjonsregister.

Kvinner i kvalifisering
ISBN – 978-82-7422-784-2 (papirutgave), 978-82-7422-785-9 (nettutgave)

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20193/20193.pdf

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

Utgitt år – 2011

Dokumenttype – rapport

Antall sider – 114

Undertittel – Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger med liten utdanning og store omsorgsoppgaver

Språk – Norsk