Polske arbeidsinnvandrere har etter EU-utvidelsen i 2004 blitt den største innvandrergruppen i Norge. Likevel har kunnskapen om hvordan disse arbeidstakerne har det i Norge vært svært begrenset.

I 2006 gjennomførte Fafo en studie av arbeids- og levekår blant polakker i hovedstadsområdet, kalt Polonia i Oslo. I 2010 gjentok vi undersøkelsen, og i denne rapporten gir vi et nytt innblikk i hvordan de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo lever, og om situasjonen deres har endret seg.

Rapporten gir svar på følgende spørsmål: Hva kjennetegner de polske arbeidsinnvandrerne i Oslo, og hvilke motiver har de hatt for å komme til Norge? Hvor i arbeidsmarkedet befinner de seg, og hva slags lønns- og arbeidsvilkår har de? Lærer de seg norsk? Hvordan forholder de seg til norske fagforeninger? Og hvilke planer har de for framtiden?

Polonia i Oslo 2010
Undertittel – Levekår blant polakker i hovedstaden

ISBN – 978-82-7422-831-3 (papirutgave), 978-82-7422-832-0 (nettutgave)

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20218/20218.pdf

Utgitt år – 2011

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo

Språk – Norsk

Antall sider – 103