Vi har vært gjennom mye godt og vondt i 2012. Det er en berikelse å få være med på alle de gode prosessene som skjer på mange ulike arenaer der vi dyrker dialog, fredelig samvær og gode opplevelser. Tiden har vært en begivenhetsrik arbeidsperiode for BIR. Som innvandrerråd har vi oppnådd mye denne perioden.

BIR arbeider for å heve sin status som samarbeidspartner og høringsinstans for fylkeskommunen, både administrativt og politisk, og blir i dag verdsatt som en betydningsfull organisasjon for Buskerud fylkeskommune.

Igjen kan vi bekrefte dette gjennom de henvendelser og invitasjoner vi har fått fra fylkeskommunen i perioden, og ikke minst gjennom at vi har fått driftsstøtte. Ikke minst har satsingen og innsatsen for å få representasjon fra samtlige Innvandrerorganisasjoner også begynt å bære frukter.

BIR har som mål, å bli enda bedre, og jobber med utviklingen for å bedre informasjonsflyten ut til medlemsorganisasjonene. BIRs nettside vil også gi en mulighet til en enda bedre profilering.

 

Årsberetning 2012 Buskerud Innvandrerråd
Utgitt år – 2013

Utgiver – Buskerud Innvandrerråd (BIR)

Språk – Norsk

Antall sider – 10

Dokumenttype – rapport