Arbeidet med å sikre bistand og beskyttelse for ofre for menneskehandel er i dag et kommunalt ansvar, men det avhenger i praksis av samarbeid mellom kommunale, statlige og private aktører.

I denne rapporten ser vi på hvordan arbeidet er organisert i Oslo og Bergen. Vi finner store forskjeller mellom de to byene i antall identifiserte ofre, antall som mottar kommunal bistand og antall fellende dommer på feltet. Disse forskjellene gir seg utslag i ulik organisering og ulike utfordringer. Arbeidet har til dels hvilt på stort engasjement og stor evne til å strekke seg hos de ulike aktørene, noe som har vært viktig i en oppstartfase. Men med et høyere antall ofre som trenger bistand, vil utgangspunktet for denne samarbeidsformen – fleksibiliteten – forsvinne.

 

Bistand og beskyttelse til ofre for menneskehandel
Undertittel – Tverretatlig samarbeid i Oslo og Bergen

ISBN – ISBN 978-82-7422-968-6 (papirutgave) ISBN 978-82-7422-969-3 (nettutgave)

Språk – Norsk

Dokumenttype – rapport

Lenke til fulltekst – http://www.fafo.no/pub/rapp/20291/20291.pdf

Utgitt år – 2013

Antall sider – 107

Utgiver – Forskningsstiftelsen Fafo