Håndboka er utgitt på norsk og engelsk, i samarbeid med IMDi. Jushjelpa erfarer at, på tross av offentlige ordninger om fri rettshjelp, er det et udekket rettshjelpsbehov i Norge. Mange mennesker har, av ulike årsaker, ikke tilgang på effektiv rettshjelp.

Et lavterskel-informasjonstilbud
– Innvandrere er en gruppe som ofte faller utenfor de offentlige ordningene, og antall henvendelse øker. Å gi informasjon om rettigheter og plikter før en tvist oppstår er en effektiv form for rettshjelp, og kan ofte avverge tvisten i sin helhet, sier Vegar Dalen, daglig leder i Jushjelpa i Midt-Norge.

“Juridisk håndbok for innvandrere i Norge” dekker temaer som arbeidsrett, husleie, forbrukerkjøp, utlendingsrett, ekteskap og samboerforhold, gjeld og fri rettshjelp. Jussen er forklart enkelt i boken, og boken er lettlest.

– Vi håper også at andre personer som jobber med innvandrere kan få kunnskap om de problemstillinger boken omhandler, og bidra til veiledning, sier Dalen til imdi.no.

Juridisk håndbok for innvandrere
Utgitt år – 2013

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Juridisk_haandbok_for_innvandrere.pdf

Dokumenttype – rapport

Antall sider – 104

Utgiver – Jushjelpa i Midt-Norge, i samarbeid med IMDi

Språk – Norsk