Kursheftet med fokus på likestilling mellom kjønnene, likebehandling, rettigheter og muligheter. Heftet tar opp temaer som kvinnehistorie, den internasjonale kvinnedagen og likestilling i Norge i dag, både i det offentlige og det private rom.

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?
Antall sider – 14

Dokumenttype – Hefte/Håndbok

Utgiver – IMDi

Lenke til fulltekst – http://www.imdi.no/Documents/BrosjyrerHefterHaandbok/Kursheftet%20om%20likestilling.pdf

Språk – Norsk

Utgitt år – 2012