Oppnevnt ved kongelig resolusjon 12. august 2011 for å gjennomgå og trekke lærdom fra angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011. 

Avgitt til statsministeren 13. august 2012.

22-julikommisjonens rapport
Lenke til fulltekst – http://www.regjeringen.no/pages/37994796/PDFS/NOU201220120014000DDDPDFS.pdf

Utgitt år – 2012

Utgiver – 22. julikommisjonen

Språk – Engelsk, Norsk

Antall sider – 481

Dokumenttype – rapport

ISBN – 978-82-583-1148-2