Beskrivelse av: – En gruppe menneskerettsaktivister fra flere deler av landet har stiftet Foreningen av tolvte januar.

Foreningens formål er å bidra til offentlig oppmerksomhet rundt Norges asyl- og innvandringspolitikk, samt arbeide for en human, rettssikker og inkluderende behandling av flyktninger og asylsøkere i tråd med internasjonale konvensjoner og asylinstituttets intensjoner.

Foreningen av tolvte januar vil fungere som motvekt og korrektiv til informasjon fra utlendings­myndig­hetene, da foreningen mener at det i økende grad produseres politisk retorikk som ikke har som primærhensikt å informere, men å bygge aksept for en asylpolitikk som fremstår som mer og mer hensynsløs og ikke verdig Norge som foregangsland for menneskerettigheter.

Foreningens navn henspeiler på datoen i 2011 da dengang papirløse Maria Amelie ble pågrepet av politiet like etter at hun hadde holdt et foredrag ved Nansenskolen på Lillehammer. Pågripelsen og den påfølgende deportasjonen til Russland vekket et stort engasjement, også blant gruppen som stiftet Foreningen av tolvte januar.

E-postadresse – egil@tolvtejanuar.org, karleldar@tolvtejanuar.org

Adresse – Kirkeveien 78A

Nasjonalitet: – Norge

Kommune – Oslo

Webside – http://tolvtejanuar.org/

Poststed – Oslo

Post nr – 0364