Beskrivelse av: – Alarga er en ideell interesseorganisasjon som bidrar til at norske bedrifter øker sin konkurransekraft gjennom rekruttering av fremragende mastergradsstudenter med familiebakgrunn fra Øst-Europa, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Alarga samarbeider med en del norske bedrifter, og stipendene omfatter også muligheter til praksisplass ved de samme bedriftene; Orkla, Statoil, Telenor, Multiconsult, Yara, Umoe IKT, I. M. Skaugen, Statkraft, BKK, Agder Energi og Formuesforvaltning.
Alarga ble startet i 2007 og delte ut de første stipendene i juli samme år. Navnet er i henhold til organisasjonen selv avledet fra latin og skal bety eller gi assosiasjon til “åpent hav”.

E-postadresse – dilek@alarga.org

Adresse – Akersgata 20

Nasjonalitet: – Flernasjonal

Kommune – Oslo

Webside – http://alarga.org

Poststed – Oslo

Post nr – 0158